Aveți întrebări? 0242.338.012

Dincolo de aparențe

 

Profesor Iancu Sorina
Liceul Tehnologic ,,Matei Basarab"Mînăstirea,județul Călărași

 

Este o provocare să lucrezi cu copiii cu CES, având ȋn vedere caracteristicile și manifestările tulburărilor cu care se confruntă, dar nu este imposibil, deoarece și ei au potenţial pentru dezvoltare, doar că este necesar să se descopere cele mai potrivite moduri prin care să fie activat.

Învățământul special este un subiect sensibil, uneori controversat, alteori ridicat la rang nobiliar, de cei care doresc să dea o mână de ajutor, un lucru este cert, toți ne dorim să creăm o lume mai bună pentru elevii noștri . Ca profesor cu o vechime de aproximativ 20 de ani, pot să afirm că ai nevoie de câteva calități fără de care nu poți lucra cu un copil care are cerințe educative speciale.

Ai nevoie, în primul rând, de calități umane ... bunătate, înțelegere, compasiune, iubirea aproapelui, altruism, ai nevoie de fărâmă aceea de ființă umană care înțelege ce este greul, suferința, care are mereu un zâmbet cald, un cuvânt bun și o mână care să confere siguranță, o mână care poate fi atinsă și strânsă pentru a putea să meargă mai departe o viață, un an școlar, un semestru, o zi, o clipă.... Pe de altă parte, e nevoie de o foarte bună pregătire teoretică și aceasta nu pentru a folosi cuvinte mărețe, ci pentru a găsi modalități de adaptare, pentru a înțelege uneori neînțelesul, pentru a răspunde unor noncuvinte, pentru a îndruma, chiar dacă aparent nu ai pe cine, pentru a deschide universul, pentru a deschide ochii spre lume.

Aceasta este misiunea noastră, a celor care împreună cu copiii formăm o entitate aparte, specială și un mod de viață până la urmă. În calitate de profesor cu elevi cu CES, ȋntotdeauna ȋncerc să găsesc cele mai potrivite căi prin care să ȋmi ȋnsoţesc elevii către cunoaștere și integrare. Nu este simplu, dar cu dăruire, imaginaţie și multă răbdare se pot crea strategii eficiente care să ȋi sprijine ȋn acest sens. Având ca reper lucrări de specialitate cu informaţii despre elemente de pedagogie și specificul dezvoltării psihoindividuale ale unui copil cu deficienţe, am realizat programe de interventie și activităţi de
ȋnvăţare adecvate nevoilor fiecăruia. Nu folosesc ca pe o “reţetă” metodele și procedeele didactice despre care am citit, ci le adaptez contextului. Modelarea, formarea și educația fiecărei persoane cere timp și dăruire. Timpul istoric pe care îl trăim cere oameni în a căror formație caracterul și inteligența se completează pentru propria evoluție a individului. Complexitatea finalităților educaționale impune îmbinarea activităților curriculare cu cele extracurriculare.

Rolul terapeutic al activităților extracurriculare constă în faptul că prin ele se poate realiza mai ușor socializarea copiilor cu CES. Activitățile extracurriculare organizate cu elevii noștri au un conținut cultural, artistic, spiritual, științific, tehnico-aplicativ, sportiv sau simple activități de joc sau de participare la viața și activitatea comunității locale.

Voi prezenta în cele ce urmează activitățile desfășurate în cadrulproiectului educațional ,,Dincolo de aparențe", un proiect ce se adresează atât elevilor cu CES, câtși celorlați elevi din șoală.

Prin acest proiect s-a urmărit reducerea marginalizării copiilor cu CES, dar și o mai bună integrare socială a acestora.

➢  ,,S-au aurit a toamnă pădurile"- creații literare, picturi sau colaje;

➢  ,,Vreau să știu mai multe"-clubul de lectură (vizionarea de filme românești);

➢  ,,Fantezii de primăvară"-confecționarea de mărțișoare și felicitări;

➢  ,,Hristos a înviat!"- picturi sau colaje, încondeierea ouălor;

➢  ,,Reciclez și protejez"- colectarea selectivă a deșeurilor, plantarea de copaci și flori;

➢  ,,Valurile copilăriei"-joacă și jocuri.

În urma desfășurării acestor activități am constatat că un rol deosebit îl au activitățile extraccuriculare de tipul atelierelor de lucru, unde elevii au posibilitatea de a-și antrena gândirea, priceperea, memoria, colaborarea și creativitatea influențând pozitiv și plăcut activitatea lor intelectuală.

Pornind de la considerentul că astfel de activități pot face trecerea de la joc la muncă, este indispensabilă dezvoltarea abilităților și deprinderilor, cât și cooperarea cu ceilalți în
confecționarea lucrărilor artistico-plastice într-un mod organizat. Nimic nu este mai încântător decât o creație artistică izvorâtă din inima unui copil.

 

activitati Ulmu1

activitati Ulmu2

 

Activitățile concretizate în vizionări de filme sau spectacole au imprimat copilului un anumit comportament, o ținută adecvată situației, declanșarea anumitor sentimente.

Participarea copiilor cu CES la activități de voluntariat le-a sporit interesul pentru cunoașterea și întreținerea frumuseților naturii, le-a permis să interacționeze cu colegii, le-a dezvoltat sentimente de valorizare și de prețuire a mediului înconjurător, le-a înrădăcinat mândria că au devenit exemple pentru ceilalți.

Activitățile cu tematică sportivă le-a dezvoltat elevilor cu CES, spiritul de competiție, de echipă, i-a mobilizat la cooperare și le-a dezvoltat încrederea în forțele proprii. Desfășurarea competițiilor sportive între elevi de vârste diferite, cu o pregătire diferită, dar mai ales cu o stare de sănătate diferită a dus la o bună valorizare a potențialului aptitudinal al copiilor și mai ales la creșterea încrederii în sine.

 

activitati Ulmu1  activitati Ulmu1 

 

Participarea copiilor cu CES la activităti cultural-artistice constituie puncte de referință, care îi duc spre autocunoaștere, spre descoperirea treptată a propriei identități, permițând socializarea și valorizarea acestor copii.

O mare contribuție în dezvoltarea personalității copilului o au aceste activități extrașcolare care implică în mod direct copilul, iar produsul realizat de acesta este dovada eforturilor sale. În acest moment copilul are nevoie de aprecieri, de încurajări și nu de critici, astfel crește încrederea în sine. Indiferent de tipul de educație sau de conceptele utilizate, problema personalității elevului trebuie să ocupe locul principal.

Acțiunea educativă cea mai bună este aceea ,, care modelează eul", permițând copiilor speciali să învețe realitatea socială, pentru că ei se vor integra într-o realitate socială normală. Profesorul trebuie să sensibilizeze în elev propriul eu, capacitatea de a lua decizii, de a fi stăpâni pe ei.

Acest lucru necesită o riguroasă planificare, organizarea de activități în relație directă cu posibilitățile elevilor și pentru a veni în întâmpinarea cerințelor pe care elevii le resimt în raport cu actul educațional. 

 

Despre Noi

Scoala Gimnaziala nr. 1 Ulmu Calarasi date de contact adresa, numar de telefon, email, localizare si alte detalii va stau la dispozitie pe acest site.

Adresa: Strada: Primăriei, nr. 25

Telefon: 0242.338.012

Ne puteți urmări pe

Top